Presunúť na hlavný obsah

Od súmraku do úsvitu: Analýza systémových nedostatkov v organizačnom modeli výskumného prostredia na Slovensku

Analýza systémových nedostatkov v organizačnom modeli výskumného prostredia na Slovensku
SLAVOMÍR ONDROŠ, KAROLÍNA HAVLÍČKOVÁ, DANIEL STRAKA

Na jar tohto roku sme oslovili výskumníkov a inovátorov pôsobiacich na Slovensku s dotazníkovým prieskumom, v ktorom sme sa snažili identifikovať základné prekážky a nedostatky v ich práci v rámci slovenského výskumno-inovačného ekosystému. Zaujímalo nás, čo všetko výskumníci potrebujú, aby dokázali dosahovať výsledky s akademickou alebo komerčnou hodnotou. Výsledky prieskumu vám prinášame v analýze s názvom: Od súmraku do úsvitu: Analýza systémových nedostatkov v organizačnom modeli výskumného prostredia na Slovensku. Z prieskumu vyberáme niekoľko zaujímavých zistení: výskumníci venujú asi jednu tretinu svojho pracovného času tvorivému výskumu, čo je však v prípade tak kľúčovej činnosti pomerne nízke číslo; výskumníci vnímajú, že ich kapacita originality nie je naplno využívaná – mohli by robiť ešte originálnejší výskum; za najdôležitejšie aspekty výskumnej činnosti považujú tvorivosť (kreativitu) a autonómiu; výskumníci, ktorí cítia potrebu byť v práci tvoriví, majú tendenciu byť súčasne nadšení, autonómni a aj ochotní riskovať netypickými riešeniami; rola manažéra je pri vytváraní kvalitne fungujúceho pracoviska veľmi dôležitá – manažér hrá kľúčovú úlohu pri nadväzovaní externých spoluprác; výskumníčky sa sťažujú na blok v kariérnom raste, ktorému musia vo výskumnom prostredí čeliť; zamestnanci majú tendenciu hodnotiť riadenie pracovísk podstatne kritickejšie ako manažéri; k medziodborovej komunikácii dochádza najviac v technických, lekárskych a farmaceutických vedách, naopak najmenej v humanitných; nové pracovné príležitosti hľadá približne polovica respondentov; systematicky zlyhávajúci štát môže sektor poškodzovať viac, než ak by nekonal vôbec.

Na stiahnutie

zdieľať článok